www.slojdeniskogen.se

Yxor

Det finns flera olika modeller av, bilor, yxor och tjäcklor. Yxor används främst till att spräcka materialet till mindre bitar, typ vedyxa.

Snickaryxan har rakt egg och lämpar sig att skära finare ytor med.

Bilor har en svängd egg och ofta en urtag in i yxhuvudet för att kunna ha handen närmare och rakt ovanför eggen. Det ger oftast bättre precision vid arbetet.

Bilor finns även enkelslipade och med svängda handtag för t.ex. huggning av timmerväggar så kallade skräbilor.

Tjäcklan, eller tjäckelyxan, har en tvärställd och svängd egg för urholkning.


SnickaryxaSlöjdbila / Broadaxe for Wood Crafting