www.slojdeniskogen.se

Övrigt: källor och fördjupning

Böcker

Arbeta i trä: En bok om trähantverkare och deras verktyg

Anders Matsson
Udevalla 1989
ISBN 91-46-15515-5

Green woodworking: working with wood the natural way
Mike Abott
England 1991
ISBN 0-946819-18-1

Slöjda i färskt trä
Anders Lindberg
Västerås 2001
ISBN 91-534-2030-6

Slöjda i trä
Jögge Sundqvist
Stockholm 2002
ISBN 91-27-35318-4

Telge Spicke Smi
Randi Breiset och Anne Guri Gunneröd
Oslo 2001
ISBN 82-91195-21-8

Tälja med kniv och yxa

Wille Sundqvist
Örebro 1997
ISBN 91-36-03325-1