www.slojdeniskogen.se

Hyvlar

Hyveln är möbelsnickarens viktigaste verktyg och användes redan av romarna. Den består av två huvuddelar, stocken och stålet. Det finns hyvlar där stocken är tillverkad av trä eller metall. Till trähyvlar används hårda och homogena träslag som rödbok, lönn och oxel. Ibland har stocken en pålimmad sula av ett hårdare träslag typ avenbok

När man hyvlar vill man skära långa spån från arbetsstyckets hela längd. För att kunna göra det behövs någon form av anhåll för stålet som skär. Att göra det med ett stämjärn eller en kniv är nästan omöjligt.

Hyvelns konstruktion där stålet sitter fast i hyvelstocken gör det möjligt att skära jämntjocka spån. Genom att hyvelstockens undersida kallad sula håller ner materialet framför stålet riskerar man inte att arbetstycket spjälkas upp. En kil håller hyvelstålet på plats i stocken. Kilen är utformad så att den knäcker av hyvelspånet och leder det upp igenom hyveln så att det kan matas ut. På rubankens och putshyvelns hyvelstål sitter en spånbrytare fastskruvad. Spånbrytarens funktion är att reducera spjälkning när hyvling mot träets fiberriktning sker.

Skillnaden mellan att hyvla och att arbeta med kniv eller yxa är att man med hyveln kan bestämma hur tjocka spån man vill avverka. Avståndet som hyvelns stål sticker ut utanför hyvelns sula avgör spåntjockleken. På hyvlar gjorda av trä kan detta justeras genom att man knackar ner stålet om man vill att hyveln ska ta mer. Om man vill att den ska ta mindre slår man i bakkant på hyveln för att få stålet att krypa upp. På större trähyvlar som rubankar finns ofta en liten "knapp" framför stålet som man slår på om man vill ha upp stålet. På hyvlar av metall justeras stålet med hjälp av en skruv.


OxhyvelSpånhyvelSpånhyvelStöthyvel