www.slojdeniskogen.se

Tall - Pinus silvestris

Trädet
Tallen invandrade från sydost för 12 000 år sedan. Den växer i hela Sverige och är vårt näst vanligaste träd, efter granen. Tallen kallar man ofta också för fura som är ett gammalt nordiskt ord för resligt träd.

Barren är ca 5 cm långa och behåller sin gröna färg under vintern. Barken är mörkbrun. Trädets form och storlek kan variera alltifrån rakvuxna 30 meter höga, till små knotiga träd.

Tallen älskar ljus men har annars inte så stora krav på jormånen. Men den är känslig för luftföroreningar. Det djupa pålrotsystemet gör att den står mot kraftiga stormar. Tallen kan bli upp till 800 år gamla. De flesta tallar avverkas normalt vid 100 års ålder.

Virket
Virket är ljusgullt med en bred rödbrun kärna. Vid felaktig förvaring angrips den ljusa splinten lätt av blåträ som är en form av mögelsvampar. Furuvirke är lätt, mjukt och lättkluvet.

Eftersom tallen är så hartsrik klarar den fukt och röta mycket bra. Den används ofta till byggnadsvirke, båtbyggeri, pålar, el- och telestolpar, takspån m.m. Den användes till stöttor i gruvor, eftersom det knakade tydligt i virket innan det brast. Det svenska järnvägsnätet byggdes på slipers av fura.

Tall är idag vanlig i inredningar och i enkla, massiva möbler. Den är en viktig råvara för massavedsindustrin.

Visste du att:

 

 


Furu, virke / Pine, woodTallbarr / Pine NeedlesGammal tallkotte / Old Pine ConeTall / Pine