www.slojdeniskogen.se

Rönn - Sorbus aucuparia

Trädet
Rönnen invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12 000 år sedan. Den växer i hela Sverige ända upp till trädgränsen i fjällområdena.

Bladen består av ett antal, parvis hopsatta, småblad. Rönnen blommar i maj med vita småblommor som mognar till röda frukter i slutet av augusti. Unga träd har silvergrå och slät bark som mörknar med åldern och blir grövre.

Rönnen vill ha ljus men ställer annars inga särskilda krav på jordmånen. Den har ett utbrett djupgående rotsystem och är därför stormfast och köldhärdig.

Rönnar som får växa ifred från betande djur växer ofta till höga raka träd. De blir upp 15 meter höga och drygt 100 år gamla. Unga rönnträd betas ofta hårt av t.ex. hare, rådjur, älg och då bildas istället ett flerstammigt buskliknande träd. 

Bären är omtyckta av fåglar, som sedan sprider fröna. Därför kan man se rönnar växa på de mest oväntade platser som takrännor eller i grenklykorna på stora träd. De kallas för flygrönnar. 

Virket
Veden är ljust gulröd med brun kärna. Virket är ganska hårt och segt. Det används till verktygsskaft, räfspinnar, tunnband, hjulekrar mm. Rönn är svårkluvet men annars lättbearbetat.

Den röda färgen är ofta omtyckt av slöjdare och konsthantverkare som idag gärna använder rönnvirke i skrin, mindre skåp m.m.

Av unga träd kan barken skalas av och användas, på liknande sätt som björkens näver, till att göra korgar, askar m.m.

Visste du att:

 


Rönn, virke / Mountain Ash, woodrönnlöv / Mountain Ash LeavesRönn, blommknoppar / Mountain Ash, flower budsRönn / Mountain Ash