Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Rönn
» Träden
» Alla bilder


Träden / Rönn - Sorbus aucuparia

Trädet
Rönnen invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12 000 år sedan. Den växer i hela Sverige ända upp till trädgränsen i fjällområdena.

Bladen består av ett antal, parvis hopsatta, småblad. Rönnen blommar i maj med vita småblommor som mognar till röda frukter i slutet av augusti. Unga träd har silvergrå och slät bark som mörknar med åldern och blir grövre.

Rönnen vill ha ljus men ställer annars inga särskilda krav på jordmånen. Den har ett utbrett djupgående rotsystem och är därför stormfast och köldhärdig.

Rönnar som får växa ifred från betande djur växer ofta till höga raka träd. De blir upp 15 meter höga och drygt 100 år gamla. Unga rönnträd betas ofta hårt av t.ex. hare, rådjur, älg och då bildas istället ett flerstammigt buskliknande träd. 

Bären är omtyckta av fåglar, som sedan sprider fröna. Därför kan man se rönnar växa på de mest oväntade platser som takrännor eller i grenklykorna på stora träd. De kallas för flygrönnar. 

Virket
Veden är ljust gulröd med brun kärna. Virket är ganska hårt och segt. Det används till verktygsskaft, räfspinnar, tunnband, hjulekrar mm. Rönn är svårkluvet men annars lättbearbetat.

Den röda färgen är ofta omtyckt av slöjdare och konsthantverkare som idag gärna använder rönnvirke i skrin, mindre skåp m.m.

Av unga träd kan barken skalas av och användas, på liknande sätt som björkens näver, till att göra korgar, askar m.m.

Visste du att:

  • Skidor tillverkade av rönn ansågs förr få det bästa glidet.
  • Idag odlas rönnen ofta i nybyggda områden eftersom den har ett kraftigt bladverk med vackra blommor och dekorativa frukter.
  • Bären används till gelé. De ger också sorbitol som används som sockerersättning. Inom folkmedicinen används bären mot gikt och som urindrivande medel.
  • Rönnbark kan användas till färgning av garn.
  • Rönn ansågs förr skydda mot magiska krafter och man infogade gärna en bit rönn i båtar eller arbetsredskap för att skydda mot onda makter.
  • Flygrönnen (den rönn som slår rot i ett annat träd) fick extra magiska krafter. Med ett yxskaft av flygrönn högg man sig aldrig.

 


Rönn, virke / Mountain Ash, wood

rönnlöv / Mountain Ash Leaves

Rönn, blommknoppar / Mountain Ash, flower buds

Rönn / Mountain Ash