Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Övrigt: källor och fördjupning
» Träden
» Alla bilder


Träden / Övrigt: källor och fördjupning

Böcker:

Björk skog - tradisjon - inspirasjon - emne - håndverk
aust-agder husflidslag
Norge 2000
ISBN 82-995506-0-2

Människor och växter -
svensk folklig botanik från 'ag' till 'örtbad'

Ingvar Svanberg
Stockholm 1998
ISBN 91-784-3126-3

Nordiska träd och träslag
Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand och Magnus Wiström
Stockholm 2004
ISBN 91-973626-2 x

Skogen
Eva Nordangård
Härnösand 1997
ISBN 91-630-5508-2

Träd i marker och myter
Jan Danielsson
Stockholm 2002
ISBN 91-7738-598-5

Träd och buskar
Ingmar Holmåsen
Stockholm 1989
ISBN 91-86448-23-4

Träden och människan
Allan Gunnarsson
Kristianstad 1988
ISBN 91-29-58648-8