Home Wood Craft The trees Materials The tools Do like this The forest Climate smart
Mer info om...
The trees
   » Alder
   » Elm
   » Ash
   » Aspen
   » Hornbeam
   » Birch
   » Beech
   » The oak
   » Juniper wood
   » Wild cherry
   » Spruce
   » Hazel
   » Bird cherry
   » Linden
   » Larch
   » Mapel
   » Whitebeam
   » Willow
   » Mountain ash
   » Sallow
   » Pine
   » Other: sources and deepening

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Övrigt: källor och fördjupning
» The trees
» Alla bilder


The trees / Other: sources and deepening

Books:

Björk skog - tradisjon - inspirasjon - emne - håndverk
aust-agder husflidslag
Norge 2000
ISBN 82-995506-0-2

Människor och växter -
svensk folklig botanik från 'ag' till 'örtbad'

Ingvar Svanberg
Stockholm 1998
ISBN 91-784-3126-3

Nordiska träd och träslag
Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand och Magnus Wiström
Stockholm 2004
ISBN 91-973626-2 x

Skogen
Eva Nordangård
Härnösand 1997
ISBN 91-630-5508-2

Träd i marker och myter
Jan Danielsson
Stockholm 2002
ISBN 91-7738-598-5

Träd och buskar
Ingmar Holmåsen
Stockholm 1989
ISBN 91-86448-23-4

Träden och människan
Allan Gunnarsson
Kristianstad 1988
ISBN 91-29-58648-8