Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Lönn
» Träden
» Alla bilder


Träden / Lönn - skogslönn, naverlönn, sykomorlönn - Acer platanoides, Acer campestre

Trädet
Skogslönnen är vår vanligaste lönn. Den växer vilt i södra Sverige upp till Dalälven och längs norrlandskusten upp till Ångermanland. Som odlad finns den även i södra Norrlands inland.

Förutom skogslönnen finns i södra Sverige också enstaka bestånd av sykomorlönnen. Den växer både naturligt och som odlad. Den har kommit hit från Europa som parkträd.

Det finns även en tredje, liten och buskig lönnart som endast växer i Skåne. Den kallas navarlönn och som vild är den så ovanlig att den är fridlyst.

Till slöjd- och snickarvirke är skogslönnen vanligast. Den har gula blommor som slår ut strax före lövsprickningen. Löven brukar kännas igen från Kanadas flagga. De är stora, släta och flikade. Frukterna är ca 3-5 cm stora, har en nötaktig kärna och brukar i folkmun kallas för näsor. Unga träd har slät gråbrun bark som med åldern får längsgående sprickor och en gråsvart färg.

Skogslönnen föredrar fuktiga näringsrika marker. Som ung klarar den av att växa i skugga men som gammal behöver den mycket ljus. I skogen växer stammen högt och rakt. Den kan blir upp till 30 meter och ca 150 år gammal. När den växer fritt, som i en park, så bildar lönnen en tät lövrik krona.

Virket
Veden är vit och bildar endast ibland en synlig mörkbrun kärna. Virket är hårt och elastiskt. Lönn används till möbler, svarvade och snidade föremål, gevärskolvar, borstar, räfspinnar och husgeråd. Det är mycket eftertraktat till musikintstrument.

Eftersom virket är lent och skonsamt mot huden är det mycket bra att använda i verktygs- och räfsskaft.

Visste du att:

  • Av lönnens sav kan man tillverka socker och sirap.
  • Det är ett vanligt vårdträd på gamla gårdar.

 

 


Lönn, virke / Maple, wood

Lönn, frukt och löv / Maple, fruits and leafs

Lönn / Maple