www.slojdeniskogen.se

Lind - skogslind, bohuslind, parklind - Tilia cordata, Tilia platyphyll, Tilia x

Trädet
Linden invandrade från Danmark för 7 500 år sedan. Den vanligaste vildväxande linden i Sverige är skogslinden. Den växer naturligt upp till mellersta Sverige men förekommer även i enstaka bestånd i södra Norrland.

I Sverige finns även den lindart som är vanlig i resten av Europa. I Sverige kallar vi den för bohuslind, eftersom den endast finns i Bohuslän. Det har också odlats fram en korsning av skogslinden och bohuslinden. Den kallas parklind och är vanlig i alléer, vid vägkanter och i parker.

Bladen är hjärtformade och taggiga. Linden blommar i juli med gulvita väldoftande blommor. Frukterna mognar under hösten. De består av små bruna frön i klase som sitter vid en ca 5 cm lång vinge. Barken är brungrå med längsgående sprickor och bildar med åldern en gråaktig skorpbark.

Fritt växande träd utvecklar grova grenar långt ner på stammen. I skogsbestånd har linden en rak kvistfri stam och en tät yvig krona. Linden blir 25-30 meter hög och kan bli upp till 2 000 år gammal.

Virket
Veden är ljust gulvit och har en besk lukt. Linden har ett lätt och mjukt virke som gör att det passar bra till snideri- och skulpturarbeten. Det används därför också till emballagelådor, flygplan, persienner och proteser.

Innerbarken har ett segt och tunt bastskikt som det går att göra rep, mattor, tömmar, selar, skor m.m. av.

Visste du att:

 


Lind, virke / Linden, woodLindblommor / Linden FlowersLindfrukt / Linden FruitsLind / Linden