www.slojdeniskogen.se

Gran - Picea Abies

Trädet
Granen är Sveriges vanligaste trädslag och finns över hela landet. Det spred sig från nordost via Finland för 3 500 år sedan och är det skogsträd som invandrade senast.

En gran kan variera ganska mycket i utseende beroende på klimat och om de växer tätt ihop eller mer fristående.

De korta barren är gröna hela året. Barken är tunn och brungrå. Fröna är stora och sitter samlade i kottar. Den blir upp till 40 meter hög och ca 400 år gammal.

Granen trivs bäst i skuggan, på bördiga fuktiga marker. Den är känslig för torka och luftföroreningar och det ytliga rotsystemet gör den känslig även för storm.

Virket
Både splint- och kärnveden har en gulvit färg. Virket är lätt, mjukt och elastisk. Gran har används när man vill kombinera lätthet med bra hållfasthet Som t.ex. till räfsskaft, lieorv, åror, stegar, väderkvarnsvingar och på senare tid i husvagnar. Grenar och rötter används till korgar, tunnband, bindslen för gärdesgårdar och till armborstbågar.

Tät- och jämnvuxen gran har bra akustiska egenskaper och används vid tillverkning av musikinstrument. Gran används också flitigt som byggnadsvirke och vid plywood- och spånskive tillverkning.

Idag är granen även en mycket viktig råvara för pappersmassaindustrin.

Visste du att:


Gran, virke / Spruce, woodGrankottar / Spruce ConesGran / Spruce