www.slojdeniskogen.se

En - Juniperus communis

Trädet
Enen invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12 000 år sedan och växer fortfarande vild över hela landet.

Barren är blåvita på översidan och blankt gröna på undersidan. Den bildar små kottar som utvecklas till blåa bär, enbär. Oftast växer enen som buske och kan då vara allt ifrån platt mattliknande till yvigt buskage. Men det finns även enstammiga träd som då kan bli upp emot 10 -15 meter höga.

Enen växer långsamt och kan bli mycket gammal, upp till 1 000 år. Den trivs bäst i öppna landskap men har annars inga särskilda krav på växtplats. Den växer både på bördiga hagmarker och i karga fjällandskap. 

Virket
Veden har en ljus splint, brunaktig kärna och behaglig doft. Tillväxten är långsam vilket gör den tätvuxen och seg. Den är därför mycket lämplig till flätning av korgar.

Enen har bra rötbeständighet och har använts till gärdesgårdsstörar, hässjestörar, vägmarkeringar och som dymlingar vid hus- och båtbyggen. Slöjdare använder framför allt enen till mindre föremål som smörknivar, saltkar, smörbyttor knappar m.m..

Visste du att:

 


En, virke / Juniper, woodEnebarr / Juniper NeedlesEnestam / Trunk of JuniperEn / Juniper