Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» En
» Träden
» Alla bilder


Träden / En - Juniperus communis

Trädet
Enen invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12 000 år sedan och växer fortfarande vild över hela landet.

Barren är blåvita på översidan och blankt gröna på undersidan. Den bildar små kottar som utvecklas till blåa bär, enbär. Oftast växer enen som buske och kan då vara allt ifrån platt mattliknande till yvigt buskage. Men det finns även enstammiga träd som då kan bli upp emot 10 -15 meter höga.

Enen växer långsamt och kan bli mycket gammal, upp till 1 000 år. Den trivs bäst i öppna landskap men har annars inga särskilda krav på växtplats. Den växer både på bördiga hagmarker och i karga fjällandskap. 

Virket
Veden har en ljus splint, brunaktig kärna och behaglig doft. Tillväxten är långsam vilket gör den tätvuxen och seg. Den är därför mycket lämplig till flätning av korgar.

Enen har bra rötbeständighet och har använts till gärdesgårdsstörar, hässjestörar, vägmarkeringar och som dymlingar vid hus- och båtbyggen. Slöjdare använder framför allt enen till mindre föremål som smörknivar, saltkar, smörbyttor knappar m.m..

Visste du att:

  • Risets och vedens doftande egenskaper används vid rökning av kött och fisk. Bären används som krydda och till att göra enebärsdricka.
  • Enris sägs hålla råttor och möss borta från källare och förvaringsutrymmen.
  • Det finns ett gammalt ordspråk som säger: när alla enbär hunnit mogna - blir alla jäntor gift och trogna. Detta kan förklaras med att det tar två till tre år för enbäret att mogna och man kan se både blommor, omogna och mogna bär på busken samtidigt.
  • I folkmedicinen användes enbär ofta t.ex. till rengöring av sår. Enris kunde också brännas för att hålla onda makter på avstånd.

 


En, virke / Juniper, wood

Enebarr / Juniper Needles

Enestam / Trunk of Juniper

En / Juniper