Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Ek
» Träden
» Alla bilder


Träden / Ek - skogsek, bergek - Quercus robur, Querkus petraea

Trädet
I Sverige finns två varianter av ek. Skogseken, som är vanligast, växer i södra Sverige ända upp till Värmland och norra Uppland. Bergeken finns endast i södra Götaland. På vissa platser har det bildats hybrider.

Bladen är flikiga och glatta. Bergeken fäller inte sina på hösten, utan de sitter kvar hela vintern. Frukterna kallas ekollon. På bergeken växer ekollonen i klasar, och den kallas därför ibland för druvek. Hos unga träd är barken slät, blank och grå men äldre träd utvecklar en grov längsfårad skorpbark. 

Ekar har ett djupgående rotsystem med grova sidorötter och är därför mycket stormfasta. Skogseken blir ca 25 meter hög och kan bli mycket gammal, över 1 000 år. Bergeken blir varken lika stor eller lika gammal som skogseken.

Båda arterna har två växtsätt. I täta bestånd får de en hög nästan kvistfri stam och en tät krona. En friväxande ek med mycket plats omkring sig får i stället en mycket grov, ibland över två meter i diameter, knotig stam med många kraftiga grenar.

Virket
Splintveden är ljust gulgrå splint och kärnan mörkt brun. Virket är segt, hårt, lättkluvet och mycket motståndskraftigt mot röta. Ek används bland annat till skeppsbyggen, vattenkonstruktioner, broar, portaler, inredning, möbler, parkettgolv och tunnor.

Ekens stora användbarhet har gjort att den varit utrotningshotad under vissa perioder. Under stormaktstiden då ekar användes till krigsskepp var den fridlyst och fick endast användas av kungen.

Ligger ek länge under vatten mörknar den och kallas då för svartek. Efter hundratals år under vatten är den fortfarande användbar som virke.

Visste du att:

  • Barken är rik på garvämnen och kan användas till garvning av läder.
  • Ollonen gavs förr som foder till grisar och vid nödår kunde de användas i brödbak eller som kaffesurrogat.
  • I folkmedicinen användes dekokter av barken vid värk och sår.
  • I den nordiska mytologin har eken ansetts vara ett gudomligt träd, helgat åt åskguden Tor.
    Det var ett vanligt offerträd under vikingatiden.

Ek, virke / Oak, wood

Ekar på våren / Oaks in Spring

Ek, frukt / Oak, fruit

Ek på hösten / Oak in Autumn