Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Avenbok
» Träden
» Alla bilder


Träden / Avenbok - Carpinus betulus

Trädet
Avenboken växer nästan enbart i kusttrakterna i Sydsverige.

Avenbok är, namnet till trots, mer släkt med björk och hassel än med bok. Bladen är spetsiga, har taggig kant och mycket tydliga nervtrådar. Stammen har längsgående valkar och är ljusgrå och slät. Avenboken är ofta flerstammig och blir sällan högre än 20 meter. Den planteras ofta som häckväxt.


Virket
Veden är gulvit utan synlig kärna. Virket är det tyngsta, segaste och hårdaste av de nordiska träslagen. I handeln går virket under namnet vitbok. Avenboken krymper mycket vid torkning och förändras mycket i form. Virket är mycket slittåligt och har använts till träskruvar, verktygsskaft, borstar, köksredskap, träklubbor m.m.