Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Ask
» Träden
» Alla bilder


Träden / Ask - Fraxinus exelsior

Trädet
Asken invandrade till Sverige för ca 8 000 år sedan. Idag växer den naturligt upp till Dalälven.

Askens lövsprickning sker oftast sist av alla lövträden och på hösten faller löven av väldigt tidigt. Bladen växer symetriskt, med många små parvisa blad på tunna grenar. Trädet har ofta en rak, kvistfri stam. Stammen är slät och ljust grågrön på unga träd och skorpig med djupa sprickor hos äldre. Asken är ett ljusälskande träd som ofta blir ca 30 meter högt och ca 400 år gammalt.

Virket
Virket är ljust gulvitt med en ljusbrun kärna. Det är hårt, segt, lättkluvet och lättböjligt. På grund av sin slitstarkhet lämpar sig virket väl till verktygsskaft, räfsskaft, räfspinnar, sportredskap, åror, pilbågar, hjul och ekrar m.m. På senare tid är asken vanlig i möbler, böjträkonstruktioner och som parkettgolv.

Visste du att:

  • Asken kallades i folkmun för Kungaträdet, eftersom lövskruden kommer sist och går först.
  • Bladen är näringsrika och har använts till djurfoder.
  • Inom folkmedicinen användes frön, bark och blad för att koka teer, göra omslag m.m.
  • Spön av ask ansågs kunna driva ut onda andar, spå väder m.m.
  • Asken omnämns som ett betydelsefullt träd i den nordiska mytologin. Världsträdet var en himmelshög ask, som kallades Yggdrasil. Den första mannen skapades av asken.

 

 

 


Ask, virke/ Ash wood

Ask, löv / Ash, leaf

Ask / Ash