Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Träden
   » Al
   » Alm
   » Ask
   » Asp
   » Avenbok
   » Björk
   » Bok
   » Ek
   » En
   » Fågelbär
   » Gran
   » Hassel
   » Hägg
   » Lind
   » Lärk
   » Lönn
   » Oxel
   » Pil
   » Rönn
   » Sälg
   » Tall
   » Övrigt: källor och fördjupning

Länkar
» Svenska naturskyddsföreningen
» Den virtuella floran
» Träd - Wikipedia
» Allemansrätten

Bildgalleri
» Träden
» Alla bilder


Träden

Alla träslag har olika egenskaper som människor under långa tider har känt till och utnyttjat. En skog i ekologisk balans, det vill säga en skog med många olika arter, i skiftande åldrar, ger slöjdaren ett rikt förråd.

Genom att kombinera olika träslag i exempelvis en räfsa kan man utnyttja de olika egenskaperna. Att ha gran i skaftet ger ett lätt redskap som inte tröttar ut användaren i onödan. Räfshuvudet tillverkas helst av ett hårt och slitstarkt material som björk eller ask och till pinnarna behövs ett glatt och hårt träslag, som syren eller hagtorn.

 

 Klibbal / Common Alder

Asp / Aspen

Ekar på försommaren / Oaks in Early Summer