www.slojdeniskogen.se

Tråg

Ett tråg är ett avlångt fat eller skål uthuggen ur en stockhalva.

Trågen hade en stor betydelse i bondesamhällets hushåll. De användes bland annat som mjölk- och baktråg. För de tråg som användes inom hushållet var det viktigt att man valde trä som inte gav smak till råvarorna, exempelvis björk, asp, gran eller sälg.

Idag används trågen framförallt som uppläggningsskålar av olika slag. De är ofta målade och dekorerade.

Trågen urholkas lättast genom att använda en svängd tväryxa, en så kallad tjäckelyxa. Därefter skärs det rent med hjälp av skölpar eller trågskavare. Utsidan formas med hjälp av yxa, bandkniv och spånhyvel. För att underlätta arbetet och undvika torksprickor är det bäst att hugga trågen ur färskt virke.

 


Tråg / TroughTråg / Trough