www.slojdeniskogen.se

Tampade näverburkar

Tampade näverburkar är en vanlig form av näverföremål. Förr användes burkarna förutom till livsmedel mest till snus- och tobak. Idag förvarar man gärna kaffe och te i dem. Större burkar användes tidigare till bl.a. brännvin, mjölk och filmjölk.

Burkarna tillverkas av dubbla näverstycken med savsidan (nävrets släta brunaktiga insida när det växer) vänd utåt. Låsfogarna, eller “tamparna” som de kallas, varierar i storlek och utformning. De är ofta dekorativa. Botten och lock görs i trä. Större burkar är hopsatta av flera näverbitar. Då har de flera rader av låsfogar. Burkarna kan dekoreras med hjälp av ristning eller små horn- och trästämplar. De kan även målas med tunn oljefärg.

 


Tampad näverburk / Birch bark box, finger jointedTampad näverburk / Birch bark box, finger jointed