www.slojdeniskogen.se

Smörknivar

Smörknivar i trä i den form vi är vana att se dem idag har egentligen ingen tradition bakåt. De blev vanliga på 50-talet och tillverkades från början främst i ene. Idag är smörknivar av trä mycket vanliga och tillverkas både i en och olika lövträd. Det är ett bra övningsföremål att när man ska börja tälja och de har ett självklart användningsområde.

Smörkniv / Butter Knife