www.slojdeniskogen.se

Skedar och slevar

Skedar och slevar är viktiga husgeråd som vi använder dagligen. De har en lång historia och var länge det vanligaste ätredskapet jämte kniven. I allmogesamhället var de flesta skedar och slevar tillverkade av trä. Alla hade sin egen sked och man åt ofta ur en gemensam skål.

Skedar har även använts som friargåvor framförallt i de övre delarna av Sverige norr om Dalälven. Pojkarna gav skedar till flickorna för att se om de var intresserade. De var ofta rikt dekorerade med skurna mönster.

Träskedar och slevar tillverkas fortfarande av många slöjdare. De hållbaraste får man genom att använda krokvuxet virke eftersom skedens form då följer trädets växtfibrer. Då blir det svängen på ämnet som avgör formen på skeden. Det går också bra att göra skedar ur rakvuxet trä.


Skedar och slevar / Carved ScoopSkedar och slevar / Carved Ladles