www.slojdeniskogen.se

Ljusstakar och lyktor

Ljuset från eldstaden, härden var länge den viktigaste och ibland den enda ljuskällan i hemmen. Man kunde också ha en lysekärring. Det är en sorts hållare av trä eller metall. I den fäster man trästickor, huggna ur kådrika tallar. I kusttrakterna användes tranlampor av lera eller metall.

Under meddeltiden började ljus av vax eller talg bli vanligare. De var länge lyxföremål som endast tändes vid högtidliga tillfällen och därför är många älde ljushållare mycket rikt dekorerade. 

En ljusstake kan naturligtvis tillverkas på många olika sätt. Vanligast har de smidda järnljusstakarna varit men det går att göra en lång rad av olika ljusstakar av trä. Med tanke på brandrisken gör man då oftast en stomme av trä, men låter själva ljushållaren vara av metall.

Lyktor kan även de göras på en mängd olika sätt. Trälyktorna har botten, tak och sidoståndare av trä men får sidor eller fönster av material, som släpper genom ljuset. Har man inte haft tillgång till glas så har man valt andra material tex: urinblåsor från grisar eller vingpennor från fåglar.

 

 


Glaslykta / LanternSvinblåslykta / Lantern made of pig bladder