www.slojdeniskogen.se

Kvastar och vispar

Av tunna grenar kan man tillverka bra funktionella vispar och kvastar. Det vanligaste materialet i Sverige till kvastar är björk men andra material som Kråkbärsris och Ölandstok kan också förekomma. Kvastarna fungerar både med och utan skaft beroende på var de ska användas. Det vanligaste är att riskvastarna har barken kvar men björkriskvastar förekommer även barkade. Så kallade vitkvastar.

Nuförtiden är den här typen av kvastar inte lika vanlig längre men den förekommer fortfarande. I andra delar av världen finns kvastar av samma form men då är de tillverkade av lämpligt material som växer i den miljön, till exempel långa grässorter.

Vispar tillverkas av barkade grenar, Det vanligaste hos oss är av björkris. Förr hade visparna flera olika användningsområden. Förutom till matlagning har man bland annat använt dem som stänkvispar vid strykning och för stänkmålning etc.   


björnmossekvast / Besom made of common hair mossBjörkriskvast / Besom made of birch twigs