www.slojdeniskogen.se

Karvsnitt och skurna mönster

Den äldsta och mest enkla formen av skuret mönster är att rista. Det gör man med spetsen på kniven, eller med något annat spetsigt verktyg.

Karvsnitt kallar man den snedskurna dekor som görs med vinklade snitt. De kallas också ofta för uddsnitt  eftersom de görs med udden på täljkniven. Det finns även särskilda karvsnittsknivar. De har en rak egg och tydlig spets vilket gör att det är ganska lätt att skära bokstäver, fria dekorationer och mönster även på fri hand.

Karvsnitt bygger ofta på symetriska mönster. Genom att variera och upprepa enkla karvsnitt kan man åstadkomma olika mönster. Beroende på hur man placerar snitten får man fram allt från enkla sicksackmönster till mer komplicerade geometriska mönster som sexpassrosett och virvelhjul. Dessa kräver uppritning och noggrann planering.

Nagel-, och tandsnitt är andra former av träskärningar som utförs med hjälp av verktyg såsom skölp och stämjärn.


BandgrindKarvsnitt