www.slojdeniskogen.se

Helnäverburk - Hastburk

Näver har från förhistorisk tid ända till våra dagar använts inom hela det subarktiska området. Med det menas de norra delarna av Amerika, Asien och Europa. Näver har använts inom många olika områden och föremål har tillverkats på en mängd olika sätt.

Kärt barn har många namn, viknäver-, helnäver- eller hastburk är vad många kallar dessa burkar. Helnävret användes förr i tiden för många olika ändamål. Med den här tekniken utnyttjar man materialet effektivt. Man syr ihop hörnen med ullgarn, lingarn eller rot. Burkarna är ofta dekorerade med vadmal, filt mm. Man har gjort korgar, burkar och fat.


HelnäverkorgHastburkHastburk