www.slojdeniskogen.se

Flätat näver

Näver har från förhistorisk tid ända till våra dagar använts inom hela det subarktiska området. Med det menas de norra delarna av Amerika, Asien och Europa. Näver har använts inom många olika områden och föremål har tillverkats på en mängd olika sätt.

I Sverige har man inte hittat några näverföremål av flätade näverremsor som är äldre än 1400talet. I Finland har man däremot hittat samma typer av föremål redan i förhistoriska arkeologiska fynd. Man antar därför att idén med att fläta ihop remsor av näver till föremål kommit till Sverige österifrån, ifrån Finland. Tekniken med att fläta bruksföremål av remsnäver har också varit mest vanlig i de traditionella finskbygderna i Värmland, Dalarna och södra Norrland.

När man hämtar näver till flätning så river man oftast remsorna direkt från trädet. Man river nävret i en spiral runt stammen och får på det sättet långa remsor som inte behöver skarvas så ofta. Nackdelen är att nävret inte följer fiberna och därför inte blir lika starkt som om det vore utskuret ur näverflak.

Vanliga föremål av flätat näver är:


Flätat näver / Woven birch barkFlätat näver / Woven birch bark