www.slojdeniskogen.se

Övrigt: källor och fördjupning

Böcker

Liv i skogen
Stefan Bleckert och Rolf Pettersson
Växjö 1997
ISBN 91-971414-3-7

Människan och faunan, Etnobiologi i Sverige 2
Red Mattias Iwarsson, Börge Pettersson och Håkan Tunon
ISBN 91-46-17789-2

Människan och floran, Etnobiologi i Sverige 1
Red Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunon
Uppsala 2005
ISBN 91-46-17787-6

Skogen: En introduktion i träriket som råmateialförråd, virkesbod, boplats, skafferi, apotek och kraftkälla
Eva Nordangård
Härnösand 1997
ISBN 91-630-5508-2

Skogsdynamik och arters bevarande
Mats Niklasson och Sven G. Nilsson
Uppsala 2005
ISBN 91-44-03446-6