www.slojdeniskogen.se

Om oss

Webbplatsen Slöjden i skogen syftar till att dokumentera, systematisera och tillgängliggöra hårdslöjdens kunskap digitalt. Siten drivs av Sveriges länshemslöjdskonsulenter inom den hårda slöjden och har finansierats av Nämnden för hemslöjdsfrågor och Statens Kulturråd / Accessprojektet.

I varje län finns minst två länshemslöjdskonsulenter, en med inriktning mot hård slöjd och en med textil inriktning. En hemslöjdskonsulent arbetar med att väcka intresse för samt bevara och utveckla kunskapen om slöjd och samarbetar bland annat med slöjdare, hemslöjdsföreningar, museer och skolor. Läs mer om Nämden för Hemslöjdsfrågor och hemslöjdskonsulenternas arbete här.

Den virtuella slöjd- och virkesstigen och webbplatsen Slöjden i skogen har finansierats med medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor samt via Statens Kulturråd / Accessprojektet.

Ansvariga för innehållet på Slöjden i skogen är hårdslöjdskonsulenterna Sofia Andersson, Göran Posthuma och Helena Åberg. Ralf Spehling från Gecko media AB har formgivit Slöjden i skogen.

Studenter vid Sätergläntans träutbildning samt medlemmar i Riksförbundet Unga Slöjdare har medverkat på Gör så här-sidorna. Ett flertal hårdslöjdskonsulenter har deltagit med texter, bilder, faktagranskning och korrekturläsning.

Under länkmenyn hittar du bland annat adresser till de hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar som finns nära dig.