Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Rötter
» Materialen
» Alla bilder


Materialen / Rötter

Tunna jämna rötter är starka och smidiga i färskt eller uppblött tillstånd. De är användbara för att binda eller fläta korgar och att förstärka näverkärl med. De används också för att sy ihop svepaskar eller binda om vispar och kvastar. Främst är det granens och björkens rötter som används även om andra rötter också fungerar för slöjd.

Det bästa är att dra rötterna på våren när det savar eftersom de är lättast att rensa då. Man måste skala av barken direkt annars blir rötterna missfärgade. Sedan kan de torkas och läggas i blöt någon timme före användning.


Rotslöjd / Sewn Root Basket

Björkrötter / Roots of Birch