Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Rotben
» Materialen
» Alla bilder


Materialen / Rotben

Ett rotben är det i vinkel växta ämnet som finns i övergången mellan rot och stam på träd med ytligt växande rötter. Genom att utnyttja rotben kan man på ett sinnrikt sätt att få starka vinklade konstruktioner utan någon sammanfogning.

Gran och tall som växer på fuktiga marker har ofta lämpliga rotben men alla träd med rätt växtsätt kan användas. Rotben har traditionellt använts till konsoler i byggnadskonstruktioner och hyllor. Vidare vid takläggning av torvtak. Där håller de stoppbrädan för torvet på plats vid takfoten. Det har också varit vanligt att använda dem till vävstolsgavlar samt till båtspant och andra svängda båtdetaljer.

Rotben används ibland fortfarande till slöjd där det krävs vinkelväxta ämnen. Likaså vid båtbygge och takläggning, särskilt när det gäller rekonstruktioner av äldre båtmodeller och hustyper.

 


Rotbenskonsoler

Rotben från gran