www.slojdeniskogen.se

Katning

Ett sätt att öka tallens beständighet mot röta är att kata trädet. Det innebär att långa ränder huggs in i en rakvuxen och mogen tall, hur många och hur långa beror på vad virket skall användas till. Tallen stressas då till att öka mängden kåda i ytveden som en läkningsprocess. Det ger på 4-6 år, ett tungt och hartsrikt virke, som står emot röta mycket bra. Därför kan det kan vara ett intressant alternativ till tryckimpregnerat virke.

Virket lämpar sig bland annat väl till fönstersnickerier, speciellt understycket i fönsterbågar samt dymlingar och yxkilar. Anledningen att katat virke lämpar sig till yxkilar och dymlingar beror på att det är kärvt och därför inte kryper upp igen.

Till det understa stockvarvet på timmerhus, som utsätts för mycket fukt och därför är mycket rötkänsligt, har katat virke använts.

Andra skäl att öka mängden kåda kan vara att det går att utvinna mer tjära eller terpentin ur trädet.


Katad tallKatad tall