Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Fnösketicka
» Materialen
» Alla bilder


Materialen / Fnösketicka

Fnösktickan, Fomes fomentarius, är en kryptogam som växer på döda björkar. Den har före tändstickans tid brukats för göra upp eld med. Tickan är gråaktig och hård innan den förädlas.

Fnösktickan består av brunt fnöske, mycelkärna, hatthud och ganska mycket porer. Det är bara fnöskedelen eller fruktkroppen som efter förädling går att använda. Den skivas och kokas i björkaska och vatten. Skivorna blir då hårda men efter att ha bankat dem med en träklubba blir de mjuka. De påminner då om sämskskinn.

Det bearbetade fnösket är ett mycket lättantändligt material. Fnösket fångar gnistan från ett eldstål och det glödande fnösket kan i sin tur användas att göra upp eld med.

Av det skinnliknande materialet gjorde man förr också kläder. På Livrustkammaren i Stockholm finns en mössa och en rock, som båda är tillverkade av fnöske. De är från början av 1700-talet. Ända in på 1920-talet tillverkades kläder av fnöske i Mellaneuropa.


Fnösketicka i genomskärning

Fnösketicka