Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Materialen
» Alla bilder


Materialen

Hela trädet kan användas när man slöjdar . Det kan vara stammen, barken, grenarna eller rötterna. Ja till och med de tunnaste kvistarna kan användas. Traditionellt har man framförallt använt de material som vuxit lokalt.

Det innebär ett resurssnålt utnyttjande av naturtillgångar, som är både ekologiskt och miljöanpassat. Den kunskapen lever fortfarande kvar inom slöjden.

Med rätt kunskap kan man ur en björk utvinna allt från redskap, lim, rep, korgar och dryckeskärl till kvastar, skor, fordon, yxskaft, instrument och möbler. Det kräver att man vet skillnaden på uppväxtsätt, och när trädet skall fällas, förvaras och bearbetas.

Virket får olika egenskaper beroende på hur det är uttaget ur stammen. Om det är torkat eller färskt, rakt eller krokigt spelar också roll. Det finns metoder för att själv bearbeta materialet på rot, för att få önskade egenskaper som att virket blir hårt, röttåligt eller svängt.

Det är roligt och intressant att själv hämta sitt material och därefter slöjda det man behöver. Fråga alltid markägaren om tillstånd innan du tar material! Läs mer om vad man får och inte får göra under länken allemansrätten.Vril

Krokvuxet skedämne

Rotben på gran