Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Klimatsmart

Länkar
» Naturvårdverket
» Allemansrätten
» Skogen och klimatet
» Slöjd håller
» Skydda skogen

Bildgalleri
» Klimatsmart
» Alla bilder


Klimatsmart

 

Trä är ett fantastiskt material att slöjda i, med rätt materialval och teknik så blir det slöjdade föremålet hållbart i sig eftersom man kan ha glädje av det i många år. Det går också att odla nya träd, materialet tar inte slut om man har framförhållning.

Träd som växer tar upp den farliga koldioxiden ur luften och använder det i fotosyntesen. Med hjälp av solen, vattnet och näringsämnen från marken producerar trädet syre och kolhydrater. På det här sättet binds kolet i trädets ved och bevaras där om det används till exempelvis slöjdföremål. Om däremot veden eldas eller används till pappersmassa så frigörs koldioxiden.

Så när du efter skogsägarens tillstånd sågat ner ett träd för att slöjda något fint, försök att använda så mycket som möjligt av trädet, tillverka hållbara saker som dessutom går att laga.

Om du vill läsa mer om slöjd och hållbar utveckling, gå till www.slojdhaller.seBarrskog / Coniferous Forest

Vril

Fnösketicka